Community

STVV streeft ernaar om midden in de maatschappij te staan. De naam en de aantrekkingskracht van de Kanaries, samen met het multifunctionele stadion en haar faciliteiten, worden ingezet om veel te kunnen betekenen voor de maatschappij. STVV levert een zichtbare bijdrage aan de lokale maatschappij door samen met haar partners maatschappelijke uitdagingen in de stad en de provincie aan te gaan.

Enkele projecten:

Binkie Day

STVV organiseert elk seizoen de Binkie Day. Een evenement dat bestaat om de voetballende jeugd uit Haspengouw op een ontspannende en sportieve manier samen te brengen. In aanloop naar de wedstrijd nemen de jongeren deel aan een totale omni-foot-happening. Na deze activiteiten zakken de deelnemers af naar Stayen om een competitiewedstrijd (meestal gedurende het seizoen of tijdens de play-offs) van STVV bij te wonen.


STVV Streetsoccerteam

STVV en vzw Trefpunt sloegen de handen in elkaar. Het STVV streetsoccerteam nam deel aan de ‘Belgian Homeless Cup’. De ‘BHC’ is een ondersteunende organisatie voor alle initiatieven die het voetbal gebruiken voor de verbetering van de situatie van dak- en thuislozen in België. De persoonlijke groei van de spelers binnen een groepsdynamisch proces staat daarbij voorop.


STVV Scholenactie

Reeds enkele jaren is dit een zeer succesvol project. Het doel is leerlingen gratis te laten kennismaken met de sublieme sfeer op Stayen. Zo nemen we contact op met alle basis- (vijfde en zesde leerjaar) en secundaire (zes studiejaren) scholen uit de regio.

Op deze manier kon STVV al zo’n 22.500 leerlingen bereiken. We willen zo sociale vaardigheden, opvoeding, gezondheids- en milieueducatie aanbod laten komen.

Playing for Success

Playing for Succes biedt een unieke en grensverleggende ervaring voor kinderen en jongeren tussen 9 en 14 jaar. De deelnemers streven samen naar succeservaringen in een project dat spel- en leerplezier in een topsportomgeving centraal stelt. Het samen werken aan gemeenschappelijke opdrachten werkt stimulerend en verrijkend en bevordert wederzijds respect en begrip, over cultuur- en andere grenzen heen.


Eenmalige en spontane acties

Naast onze grote acties organiseert STVV ook heel wat kleine en spontane evenementen zoals:

  • Bezoek kinderziekenhuis met onze spelers
  • Uitdelen van voedselpakketten aan minderbedeelden
  • Ladies Night