Financiële FAQ: de economische vragen van STVV beantwoord

23 november 2023

STVV geeft antwoord op je vragen

video

Wie zijn de aandeelhouders van STVV?

STVV heeft verschillende aandeelhouders. DMM heeft de meerderheid van de aandelen in handen, en bijvoorbeeld Maruhan heeft een minderheidsbelang. Sinds kort hebben we een nieuwe aandeelhouder aan boord: Septeni, een toonaangevend bedrijf voor webadvertenties. Zij zullen helpen het merk STVV uit te dragen en zo bij te dragen tot onze groei.

Wat zijn de voornaamste inkomstenbronnen van STVV?

Zoals bij elke Belgische voetbalclub zijn de drie voornaamste inkomstenbronnen:

  • Partnerships met commerciële bedrijven
  • Transfersommen bij uitgaande transfers
  • TV-gelden

Hoe doet STVV het op vlak van sponsoring?

We hebben een 80-tal Japanse sponsors en meer dan 100 Belgische partners. STVV geniet dus de steun van heel wat verschillende bedrijven. Sinds de overname door DMM in het seizoen 2018-19 zijn onze inkomsten met 60% gestegen, mede dankzij de inbreng van onze Japanse partners.

Hoe wordt bepaald hoeveel TV-geld een club ontvangt?

De verdeling gebeurt op basis van het eindklassement, meer bepaald op basis van het eindklassement van de voorbije 5 seizoenen.

Wat is het financiële plan voor dit seizoen?

In het kader van ‘financial fair play’ legt de Pro League alle Belgische clubs strikte regels op: elke Belgische club moet op 5 seizoenen tijd haar negatief eigen vermogen wegwerken.

We werken daarom hard om de historische schulden aan te zuiveren en onze club zelfbedruipend te maken. Dat betekent dat we als een goede huisvader moeten omspringen met de beschikbare middelen en doordacht investeren.

Voor het seizoen dook er een cijfer op dat stelde dat STVV 60.000 euro aan transfersommen spendeerde. Klopt dit?

Neen, dit cijfer klopt niet. Het onderzoek was onvolledig, in werkelijkheid ligt dit bedrag merkelijk hoger.

Wat is de financiële strategie voor de toekomst?

In het (recente) verleden degradeerde en promoveerde STVV regelmatig. De jongste seizoenen zijn we echter uitgegroeid tot een stabiele club in eerste klasse. We willen stap voor stap vooruitgaan, maar ook heel wat andere Belgische clubs investeren zwaar. We zullen dus geen overmoedige uitspraken doen over playoff 1 of Europees voetbal, maar wel hard werken om onze financiële slagkracht te verhogen.

Naast sponsorships willen we ook andere inkomstenbronnen aanboren. Concreet zijn er drie groeimogelijkheden:

  • Ten eerste talentvolle spelers aantrekken en ontwikkelen, zodat we meer transferinkomsten ontvangen
  • Ten tweede streven naar een hogere positie in het klassement, zodat we meer tv-gelden ontvangen
  • En ten slotte de stijgende lijn qua supportersaantal doortrekken, zodat de inkomsten uit ticketverkoop toenemen