Referee academy

De Referee Academy wil de instapdrempel verlagen en jongeren laten proeven van de arbitrage alvorens ze de stap zetten naar de KBVB. Verder wil de Referee Academy zich ontplooien als opleidings- en begeleidingscentrum voor talentvolle refs.

STVV Stadium

Academy werkwijze

De STVV Referee Academy biedt kosteloos 4 belangrijke momenten aan de jonge cursisten.

Trainingen

Theorie & fysiek

Begeleid door nationale scheidsrechters

Iedere woensdag om 18:00 uur

Matchen

Op verschillende niveaus

Telkens bijgestaan door STVV ambassador

1 match per weekend

Cursussen

Voorbereiding op lessen

Voorbereiding op het theorie examen

Officiële matchen

Bijgestaan door ambassador

Academy blijft toegankelijk voor bijschaven kennis