STVV bouwt historische schulden af met steun van DMM en extra inkomsten

11 december 2023

Voorzitter verlengt mandaat, één extra bestuurder voor STVV

video

Tijdens de meest recente algemene vergadering van STVV viel er dubbel nieuws te rapen. Enerzijds werd de raad van bestuur versterkt, met de herbenoeming van voorzitter Meekers en de aanstelling van financieel experte Kadoya. Anderzijds slaagden de Kanaries erin haar historische schulden met 20% af te bouwen. Dat is vooral te danken aan gestegen sponsorinkomsten en een voorwaardelijke schuldkwijtschelding van 2,3 miljoen van hoofdaandeelhouder DMM.

Wat de samenstelling van de raad van bestuur betreft nam de algemene vergadering twee belangrijke beslissingen, weet CEO Takayuki Tateishi. “Enerzijds wordt het mandaat van voorzitter David Meekers met twee jaar verlengd. David heeft zijn rol als voorzitter het voorbije mandaat met verve vervuld. Enerzijds is hij het gezicht van de lokale verankering van STVV, een gegeven dat de eigenaars heel belangrijk vinden, anderzijds is zijn financieel inzicht van goudwaarde voor ons.”

Naast de herbenoeming van de voorzitter verwelkomt STVV anderzijds ook een bijkomend bestuurslid. Akiko Kadoya wordt voortaan de vrouwelijke stem binnen de raad van bestuur. Vanuit haar expertise binnen hoofdaandeelhouder DMM zal ze STVV mee begeleiden in de verdere financiële uitbouw van de club.

Inkomsten en kosten stijgen

De bespreking van de cijfers van 2022 – 2023 vormde een tweede belangrijk agendapunt tijdens de algemene vergadering.

“In totaal vergrootte STVV haar inkomsten het voorbije seizoen met zo’n 4 miljoen euro”, becijfert voorzitter David Meekers. “Dat is met name te danken aan extra sponsorinkomsten (+ 114%). Daarnaast stegen ook de inkomsten uit tv-rechten met 20%, dankzij de goede sportieve prestaties van de laatste jaren. De geïncasseerde transfergelden lagen wat lager dan het jaar ervoor. In 2022-2023 spijsde vooral de transfer van Ameen Al-Dakhil de Truiense kas, het jaar daarvoor brachten Cacace, Caufriez, Suzuki, Mboyo en Durkin geld in het laatje.”

Aan kostenkant heeft de gewijzigde RSZ-regeling voor voetballers een aanzienlijke impact op de toestand van de Truiense kas: “De verminderde vrijstelling op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing laat zich gevoelen. Daarnaast waren de personeelskosten de voornaamste kostenpost. STVV betaalde ook wat meer huurgelden (met name voor Boya, Reitz, Bruno en Hara) dan het seizoen ervoor.”

Historische schulden met 20% afgebouwd

Omwille van de nieuwe financiële spelregels van de Pro League dient elke club op vijf jaar tijd haar negatief eigen vermogen tot nul te herleiden. “Dat betekent concreet dat ook STVV haar schulden uit het verleden elk jaar met 20% moet afbouwen. We moeten dus niet enkel break-even draaien, maar winst boeken om de vroegere verliezen te compenseren. Clubs die dat niet doen, starten de competitie volgend jaar met een boete en één punt aftrek. Het eerste jaar zijn we alvast geslaagd voor deze opdracht, met dank aan een financiële injectie van onze Japanse hoofdaandeelhouder. Dankzij een voorwaardelijke kwijtschelding van 2,3 miljoen euro schuld van DMM draaien we een boekhoudkundige winst van 1,75 miljoen euro. Zo zuiveren we de schulden aan en bouwen we verder aan een stevig financieel fundament”, besluit voorzitter David Meekers.